Monday, March 12, 2007

Aita Gurea

Por los que murieron el 11-M, un Aita Gurea, padre nuestro en boca del Orfeón Donostiarra.Gure Aita zeruetan zerana
santu izan bedi zure izena
etor bedi zure erreinua
egin bedi zure naia
zeruan bezela lurrean ere.
Emoiguzu gaur egun ontako ogia
barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunai
barkatzen diegun ezkero
eta ez gu tentaldira eraman
bañan atera gaitzazu gaitzetik.

No comments: